ရွှေဘိုမှာတော့ တောကြောင်တွေ လက်ခမောင်းခတ်ပြီ

ရွှေဘိုမြို့မစျေးရှိ ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်လုယက်မှု့
ဖြစ်ပွား..

 

လုယက်သူကို ပြည်သူများမှ ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီး..

 

ရွှေဘိုမှာတော့ တောကြောင်တွေ လက်ခမောင်းခတ်ပြီ