တပ်မတော်ကို ထောက်ခံပါ သင့်အသက်ကို ကယ်မှာပါဆိုပြီး မဲစွယ်နေတဲ့ စကစ

 

တပ်မတော်ကို ထောက်ခံပါ သင့်အသက်ကို ကယ်မှာပါဆိုပြီး မဲစွယ်နေတဲ့ စကစ