​ေ သ ဆုံးအ ​ေ လ ာ င် း တွေကို ကြုံသလို Taxi နဲ့ ပါ သယ်နေရတဲ့ ရန်ကုန် အခြေအနေ

ယနေ့ ဇူလိုင် ၁၇ ရက် ရန်ကုန် ရွှေပြည်သာ ကျူချောင် သုသာန် အခြေနေဖြစ်ပါတယ်

 

​ေ သ ဆုံးအ ​ေ လ ာ င် း တွေကို ကြုံသလို Taxi နဲ့ ပါ သယ်နေရတဲ့ ရန်ကုန် အခြေအနေ

ယနေ့ ဇူလိုင် ၁၇ ရက် ရန်ကုန် ရွှေပြည်သာ ကျူချောင် သုသာန် အခြေနေဖြစ်ပါတယ်

 

​ေ သ ဆုံးအ ​ေ လ ာ င် း တွေကို ကြုံသလို Taxi နဲ့ ပါ သယ်နေရတဲ့ ရန်ကုန် အခြေအနေ

ယနေ့ ဇူလိုင် ၁၇ ရက် ရန်ကုန် ရွှေပြည်သာ ကျူချောင် သုသာန် အခြေနေဖြစ်ပါတယ်