မြန်မာပြည်တွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း

 

ဧရာဝတီတိုင်း၊ ချောင်းသာကမ်း‌ခြေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နာရီခန့်က ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း စတင်ဝင်ရောက်လာကြောင်း သိရသည်။

 

ဧရာဝတီတိုင်း၊ ချောင်းသာကမ်း‌ခြေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နာရီခန့်က ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း စတင်ဝင်ရောက်လာကြောင်း သိရသည်။

 

ဧရာဝတီတိုင်း၊ ချောင်းသာကမ်း‌ခြေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နာရီခန့်က ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း စတင်ဝင်ရောက်လာကြောင်း သိရသည်။