ဆရာမတွေ ရွာကျောင်းထဲက မောင်းထုတ်ခံရ

 


ဆရာမတွေ ရွာကျောင်းထဲက မောင်းထုတ်ခံရတာတဲ့…သူတို့အစား ငါ ရှက်…

 

ကျွန်းလှ လိပ်ဆင်းတောင်ရွာ